Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Zombori Katalin (a továbbiakban : Tulajdonos) internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja.
Szerzői jogi védelem
A jin-jang.com honlap teljes tartalma, vagy annak részlete, bármely szöveg, szövetrészlet, szövegelem, grafika, grafikai elem a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alá esik. A Honlapon megjelenő tartalmak szerzői vagyoni jogainak jogosultja a Tulajdonos. A Honlap tartalmának vagy egyes részeinek (szöveg, fotók, videók) bármely módon történő felhasználását, tárolását, reprodukálását, átdolgozását, terjesztését, többszörözését, nyilvános fórumon történő bemutatását a Tulajdonos megtiltja! Az illetéktelen felhasználót megkezdett naponként és felhasznált elemenként 5 000 Ft + ÁFA felhasználási díj megfizetésére kötelezi. A jin-jang.com honlap tartalmának bármilyen tovább felhasználása csak a Tulajdonos előzetes, írásos (beleértve ebbe az e-mailt, mint írásos formát) engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.
A Tulajdonos nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
A Tulajdonos nem vállal felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A webhelyen lévő kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak.
A jin-jang.com anyagai tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.
Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a honlap látogatásával, használatával okozott vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Tulajdonost, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli. A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.
A honlap látogatásával Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.